• head_banner_01

Pesticīdu starpprodukts

  • Pesticīds Klasificēt pēc pielietojuma/vidēji

    Pesticīds Klasificēt pēc pielietojuma/vidēji

    Produkta nosaukums Ķīmiskā struktūra CAS Nr. 2-Butil-1,2-benzizotiazolin-3-ons 4299-7-4 4-hidroksibenzilspirts 623-05-2 2,2-dimetilbutirilhlorīds 5856-77-9 N,N-dimetilcikloheksilamīns 98-94-2 N,N-dimetilbenzilamīns 103-83-3 pentametildietilēntriamīns 3030-47-5 1,3,5-tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazīns 15875-13-5 Bis(2-dimetilaminoetil)ēteris 3033-62-3 3,5-dimetilpiperidīns 35794-11-7 N,N,N...