• head_banner_01

Starpprodukti

  • Krāsviela/pigments Klasificēt pēc pielietojuma/vidēji

    Krāsviela/pigments Klasificēt pēc pielietojuma/vidēji

    Produkta nosaukums Ķīmiskā struktūra CAS Nr. Bromīnskābe 116-81-4 6-disulfonskābe 90-20-0 J Skābe 1987-2-5 2-Aminonaftalīns-1-sulfonskābe 81-16-3 2-Amino-1,5 -naftalēndisulfonskābe 117-62-4 7-anilino-4-hidroksi-2-naftalīnsulfonskābe 119-40-4 J Skāba Urea 134-47-4 Beta Naftols 135-19-3 Di J skābe 1987-3-6 6- Amino-4-hidroksi-2-naftalīnsulfonskābe 90-51-7 2,5-dimetil-1,4-fenil...
  • Pesticīds Klasificēt pēc pielietojuma/vidēji

    Pesticīds Klasificēt pēc pielietojuma/vidēji

    Produkta nosaukums Ķīmiskā struktūra CAS Nr. 2-Butil-1,2-benzizotiazolin-3-ons 4299-7-4 4-hidroksibenzilspirts 623-05-2 2,2-dimetilbutirilhlorīds 5856-77-9 N,N-dimetilcikloheksilamīns 98-94-2 N,N-dimetilbenzilamīns 103-83-3 pentametildietilēntriamīns 3030-47-5 1,3,5-tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazīns 15875-13-5 Bis(2-dimetilaminoetil)ēteris 3033-62-3 3,5-dimetilpiperidīns 35794-11-7 N,N,N...